[Сторінка 1]
Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість.
Важливим питанням є оцінка дебіторської заборгованості для відображення її в балансі підприємства. Згідно зі Стандартом 10 дебіторська заборгованість має відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто за реальною сумою заборгованості, яку підприємство може мати.
Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітторг». Предметом – облік та оцінка дебіторської заборгованості ТОВ «Юнітторг».
Мета написання курсової роботи полягає в тому, щоб враховуючи потреби українського ринку та практичний досвід роботи досліджувального підприємства дати теоретичне обґрунтування його діяльності.
На основі поставленої мети у роботі планується вирішити такі задачі:
- вивчення теоретичних основ обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, принципи класифікації, нормативно-правові документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в Україні;
- розгляд практичних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Юнітторг» до якого входить стисла характеристика підприємства за 2009 рік та облік дебіторської заборгованості.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!