[Сторінка 1]
Контроль за змістом включає перевірку економічних, соціальних, політичних, ідеологічних, науково-технічних та інших напрямів розвитку суспільства.
Економічний контроль поширюється на сферу розвитку економіки народного господарства — галузі, підприємства. Важливою функцією економічного контролю є вплив через систему управління на успішне виконання планів економічного і соціального розвитку, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, запобігання непродуктивним витратам і втратам, зміцнення господарських зв'язків, додержання господарського і трудового законодавства, забезпечення збереження власності. Крім того, економічний контроль передбачає систематичне спостереження за фінансовим станом підприємця, конкурентоспроможністю його продукції на внутрішньому і світовому ринках.
Економічний контроль покликаний запобігати банкрутству і розоренню підприємців.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!