[Сторінка 1]
Розчинники – рідини, які застосовують для розчинення різних речовин, здебільшого твердих.
Всі розчинники поділяють на дві групи: неорганічні й органічні. Серед неорганічних розчинників найбільше практичне значення має вода, що є найуніверсальнішим розчинником. Розчинювальна здатність води зумовлена будовою її молекул. Молекули води характеризуються сталим дипольним моментом: в процесі розчинення молекули води взаємодіють з іншими молекулами та іонами. Велике значення має здатність води утворювати водневий зв’язок з іншими сполуками, якщо в їхньому складі є атоми з великою електронегативністю (кисень, азот, сірка тощо).
Органічні розчинники є менш універсальними. Кожний з них розчиняє лише обмежену кількість твердих або рідких речовин. Відомо дуже багато органічних сполук, які застосовуються як розчинники, з них найпоширенішими є:
1. вуглеводні – петролейний ефір, бензин, гас, бензол, толуол, ксилол, пропан і інші;
2. спирти – ізопропіловий, аміловий, метиловий, етиловий тощо;
3. аміни – диметиламін, етиламін, анілін;
4. кетони – ацетон, метилетилкетон тощо;
5. хлороорганічні сполуки – чотири хлорид вуглецю, дихлоретан, хлороформ та інші;
6. сполуки, що містять азот, - нітрометан, нітробензол тощо.
Часто застосовують суміші різних розчинників. Переважна більшість органічних розчинників є горючими і леткими (tо кип. 30-200оС), тому з повітрям вони утворюють вибухові суміші. Майже всі вони є отруйними. Органічні розчинники широко застосовують у різних галузях промисловості – лакофарбовій, текстильній, пластичних мас, вибухових речовин та інших, а також у сільському господарстві, медицині тощо.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!