[Сторінка 1]
Пакт Молотова-Ріббентропа
Серед “білих плям” історії, що їх має ліквідувати вітчизняна наука, одне з центральних місць посідає радянсько-німецький пакт про ненапад, підписаний у Москві 23 серпня 1939 р.
Власне, сам пакт загадки ніколи не становив. Його було опубліковано негайно після укладення. Таємницею залишався додатковий протокол, підписаний разом із пактом. Світова громадськість вперше дізналася про існування протоколу у січні 1948 р., після публікації державним департаментом США збірки трофейних документів з архівів міністерства закордонних справ гітлерівської Німеччини. Збірка мала назву “Нацистсько-радянські відносини, 1939 – 1941” і підводила читачів до висновку: підписавши з нацистською Німеччиною пакт про ненапад, Радянський Союз тим самим спричинив другу світову війну.
Найголовнішим доказом слід було вважати, на думку укладачів, додатковий протокол, уміщений у збірці. В ньому йшлося про розмежування територіальних сфер впливу між СРСР і Німеччиною від Балтійського моря до Чорного, в тому числі й по території Польщі.
У відповідь на це у Радянському Союзі у лютому 1948 р. було опубліковано офіційну історичну довідку “Фальсифікатори історії”, яка показала, що для СРСР укладення пакту було вимушеним кроком. Проте найголовніший документ американської публікації – протокол про територіальний поділ Східної Європи – у довідці “Фальсифікатори історії” навіть не згадувалося. Для радянської історичної науки на нього було накладено табу. Саме існування протоколу офіційно спростовувалося як вигадка буржуазної пропаганди, один із елементів злісної антирадянської фальсифікації історії.
Становище докорінно змінилося з настанням гласності. Текст протоколу у перекладі з німецької було надруковано у республіках Прибалтики, зачитано на першому З’їзді народних депутатів СРСР. “Литературная газета” опублікувала опис радянсько-німецьких документів 1939р.що збереглися у ФРН, а також фото карти Східної Європи з позначеною лінією розмежування сфер впливу та підписами Сталіна й гітлерівського міністра Ріббентропа. Далі пішла справжня повінь матеріалів.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!