[Сторінка 1]
Конституція України у ст. 106 наділяє Президента України досить широкими функціями і повноваженнями.
Проте реальний обсяг їх на практиці залежить від:
- стану розмежування в Основному Законі повноважень законодавчої влади і Президента;
- особливостей функціонування усіх гілок влади;
- конкретної політичної ситуації, яка визначається співвідношенням сил всередині країни.
Стаття 106 Конституції України, на жаль, не визначає, що саме закріплено в ній: компетенцію, сукупність предметів відання, прав та обов'язків, або лише повноваження Президента України. Виходячи з цього, компетенцію Президента, як сукупність предметів відання, прав та обов'язків можна поділити на певні групи, які зумовлені функціями глави держави. Оскільки компетенція будь-якого органу публічної влади є похідною від покладених на нього функцій, можна систематизувати функції Президента України виходячи з того, що наявність глави держави, який не входить у жодну з гілок державної влади, ніяким чином не порушує принципу поділу влади, оскільки його головні повноваження спрямовані на виконання "внутрішніх" щодо державного механізму функцій, у першу чергу, на забезпечення організаційної та функціональної єдності державної влади.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!