[Сторінка 1]
У бізнес-плані повинні бути відображені наступні питання:
1. загальна характеристика підприємства: активи і основний капітал, форма власності, ступінь самостійності, наявність збутових підприємств, дочірніх підприємств та філій, рівень сертифікації продукції;
2. науково-технічний потенціал підприємства, характеристика основного технологічного обладнання та технологій;
3. характеристика допоміжних виробництв (складське, транспортне);
4. організація управління, праці, професіонально-кваліфікаційний склад;
5. фінансове забезпечення, основні результати фінансової діяльності попереднього року, оцінка сучасного стану, проектна модель фінансового забезпечення;
6. досвід зовнішньоекономічної діяльності, включаючи експорт ні поставки;
7. у висновках до проекту робляться основні висновки, вказуються його недоліки, оцінюється ймовірність здійснення та оцінюється ефективність проекту, що оцінюється.
Підходи до розробки та викладення бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту.
Для великих інвестиційних проектів, які вимагають значних капітальних затрат, а також для проектів, пов'язаних із виробництвом та впровадженням на ринок нової продукції, товарів чи послуг, які не мають аналогів, розробляють повний варіант бізнес-плану (40 — 50 cтop.). Для невеликих інвестиційних проектів можлива розробка короткого бізнес-плану, який у подальшому на вимогу інвестора чи кредитора може уточнюватися чи доповнюватися (10 — 15 стор.).


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!