[Сторінка 1]
Хоча все в природі взаємо зв’язано і кожна деталь важлива, все ж таки окремі явища і предмети більш істотні, а інші менш при природній рівновазі як живий, так і неживої матерії. Адже не можна ж поставити в один ряд по значущості палець і серце. Тому цілком закономірне питання: яка речовина явилася найголовнішим, найважливішим для нас в навколишньому матеріальному світі? Відповідь на це питання можна дати упевнено і однозначно: це природна вода.
Така відповідь, безперечно, справедливий, в усякому разі для нашої планети Земля. Вода в нашому житті – найзвичайніша і найпоширеніша речовина, але з наукової точки зору це сама незвичайна, найзагадковіша рідина. Мабуть, тільки рідкий гелій може змагатися з нею за це звання. Проте, незвичайні властивості рідкого гелію (такі, як наприклад, надтекучість) виявляються поблизу абсолютного нуля і обумовлені специфічним квантовими законами, тому рідкий гелій – екзотична речовина. Вода ж в нашій свідомості явилася прообразом всіх рідин, і тим більш дивно, коли ми називаємо її самої незвичайною. Чиста вода представляє собою безбарвну прозору рідину. Густина води під час переходу неї з твердого стану в рідке не зменшується, як майже у всіх інших речовин, а зростає.
При нагріванні води від 0 до 4‘С густина її також збільшується. При 4‘С вода має максимальну густину, і лише при подальшому нагріванні її густина зменшується.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!